עבודת הצוות המקצועי במרחב הטיפולי של נווה מאפשרת הגעה לדיוק בהתאמת המטפלת והטיפול למטופל.
עבודת הצוות שלנו הוא גם דלת הכניסה לטיפולים קבוצתיים יחודיים ,מקוונים ושאינם מקוונים.
אנו בוחרות בטיפולים קבוצתיים יחודיים לאוכלוסיות שעד כה היו אוכלוסיות "שקופות" וכך נותנות מענה מקצועי חדשני.

בחרנו לשלב את כל הידע המקצועי שלנו ולפתוח מקום שמתחיל במפגש האנושי והתאמת הצרכים, הרצונות והחלומות של האדם ביחס לחייו והגשמתם.

אנו שלוש מטפלות רגשיות, עתירות נסיון מקצועי שהחלטנו לחבור לפעילות מקצועית משותפת ולבנות מרחב טיפולי יחודי.

נווה - טיפול פרטני וזוגי